Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

August 14, 2020

Fraflytning og fraflytningssyn ved beboelse

af
Cathrine Lauritzen

Hos Proper modtager vi ofte spørgsmål som “Hvad er reglerne for fraflytning?”, “Hvordan udfører man et fraflytningssyn?” og “Hvordan udarbejder man en fraflytningsrapport samt en fraflytningsopgørelse?”. Det kan være svært som udlejer at danne sig et overblik over alle de regler, som man skal være opmærksom på, når man lejer et lejemål ud. Dette gælder blandt andet for reglerne omkring opsigelse af lejemål, fraflytning og alt, der følger dette. Derfor har vi nedenfor samlet de vigtigste regler, som man skal være opmærksom på, når man udlejer et lejemål.


Hvad er sker der når et boliglejemål opsiges?

Når et beboelseslejemål opsiges har lejer tre måneders opsigelse. I nogle lejekontrakter er det aftalt, at lejer skal fraflytte fjorten dage før ophøret af lejemålet. Dette giver udlejeren mulighed for at foretage istandsættelse af eventuel slitage eller mangler på lejemålet.  


Hvad må man som udlejer kræve af lejer? 

Når en lejer fraflytter et lejemål, bør både udlejer og lejer være opmærksomme på en række regler og tidsfrister, som er vigtige at overholde. Det kan være svært at afdække, hvad man som udlejer kan forlange af en lejer, når det drejer sig om istandsættelse. Der er i lejeloven fastsat en grænse for, hvad en udlejer kan kræve af en lejer. Det er dog vigtigt at være opmærksom på, at der er juridisk forskel på, hvad en udlejer kan kræve af lejer alt efter, hvornår den gældende lejekontrakt er indgået. 

Hvis lejekontrakten er indgået før den 1.juli 2015 kan udlejer kræve, at lejer leverer lejemålet tilbage i den stand som de fik overdraget lejemålet i. Det vil hermed sige, at lejer er ansvarlig samt skal betale for istandsættelsen af lejemålet efter fraflytning, så standen er svarende til ved lejers indflytning. 

Hvis lejekontrakten er indgået efter den 1.juli 2015 kan udlejer ifølge lejelovens nye regler, herunder §98 nu kun kræve en “normalistandsættelse”, hvilket indebærer den mest nødvendige istandsættelse. Dette er ofte udbedringer som maling indvendig af lejemålet, slibning af gulve etc. Hvis du vil læse nærmere om lejeloven, kan du læse mere her.

Hvilke tidsfrister skal man være opmærksom på?

Tidsfristerne varierer alt efter, hvor mange lejemål udlejer har.

  • Hvis man som udlejer kun udlejer ét lejemål, er det ikke et krav, at der afholdes et fraflytningssyn. Udlejer skal dog bekendtgøre sine krav til istandsættelsen til lejer inden for to uger efter lejers fraflytning. Her skal lejer oplyses om, hvilke fejl og mangler, som forventes udbedret. Det er dog ikke et krav, at prisen på udbedringerne, bliver oplyst indenfor to uger. Dette bunder i, at udlejer skal afvente regninger fra eventuelle firmaer, som har været med til at udføre istandsættelsen.  
  • Hvis udlejer har mere end ét lejemål er der som bekendtgjort i lejeloven krav om, at udlejer skal indkalde og afholde ind- og fraflytningssyn. Ved et fraflytningssyn gennemgås lejemålet for mangler eller slitage. Indkaldelsen skal være skriftlig og lejemålet skal synes indenfor to uger fra lejers fraflytning. Lejer skal indkaldes til synet med mindst en uges varsel. Hvis ikke udlejer indkalder til synet indenfor denne tidsfrist bortfalder udlejers krav om, at lejer skal finansiere istandsættelsen.


Hvordan udarbejder man en fraflytningsrapport?

Hvis der foretages et fraflytningssyn, skal der udarbejdes en fraflytningsrapport. Rapporten skal underskrives af begge parter. Det er vigtigt, at der først skrives under, når der er enighed om, hvad der er mangelfuldt ved lejemålet og hvilke skader, der skal istandsættes. Hvis lejer ikke er enig i rapporten, skal man som udlejer sende den til lejer senest to uger efter synet er foretaget. Herefter kan lejer gøre indsigelser. Udlejer skal sikre sig, at vedkommende kan bevise, at lejer har modtaget en kopi af fraflytningsrapporten, da det vil være afgørende, hvis en af parterne tager sagen videre. Det er derfor en god ide, at lejer skriver under på, at de har modtaget en kopi af rapporten. 


Fra fraflytningsrapport til fraflytningsopgørelse

Efter udarbejdelsen af fraflytningsrapporten skal istandsættelsen af lejemålet udføres. Når man som udlejer modtager regningerne for dette arbejde, skal man samle alle udgifterne i en fraflytningsopgørelse. En fraflytningsopgørelse er en økonomisk opgørelse over lejers udgifter i forbindelse med udbedringen. Der findes en række regler for fraflytningsopgørelser, som man skal overholde ved udarbejdelsen. Det er blandt andet vigtigt, at det er nøje beskrevet, hvad de forskellige udgifter dækker. Det skal yderligere specificeres hvilke udgiftsposter, der har kostet hvad. Som udlejer må man kun opkræve lejer for de mangler, der er bekendtgjort i fraflytningsrapporten. Det kan derfor være en god ide både for udlejer og lejer at sikre sig, at der ikke er tilføjet yderligere udgifter i fraflytningsopgørelsen. Det er vigtigt at være opmærksom på, at lejer kun skal betale for den del af udbedringen, der ligger indenfor lejers vedligeholdelsespligt. Når fraflytningsopgørelsen er udarbejdet, skal den sendes til lejer. Der er dog ingen fast tidsfrist for, hvornår lejer skal modtage fraflytningsopgørelsen. 


Hvordan kan vi hjælpe dig? 

Det kan virke komplekst som udlejer at stå for udarbejdelsen af disse fraflytningsrapporter og fraflytningsopgørelser, med alle reglerne taget i betragtning. Derfor tilbyder vi hos Proper en hjælpende hånd, hvilket vil gøre en markant forskel for dig. Vi har blandt andet en automatisk integration med systemet DomuSpect, en applikation, hvor man digitalt kan lave en fraflytningsrapport under fraflytningssynet. Her kan man udfylde den digitale formular og tilføje billeder. Begge parter kan underskrive digitalt. Efter at både udlejer og lejer har underskrevet vil de få rapporten tilsendt. En yderligere fordel ved at udlicitere ejendomsadministrationen til os er, at vi sørger for at udarbejde fraflytningsopgørelser. Hvis du ønsker at læse nærmere om, hvad Proper kan tilbyde netop dig, så læs nærmere her.

Tags:
fraflytning, udflytning, fraflytningssyn, udflytningssyn, fraflytningsrapport, fraflytningsopgørelse, opsigelse,

Relaterede artikler

iPad showing off the Proper platform

Bliv ringet op og hør mere om Proper

Er du klar til en samtale om administration af dine lejemål?
Skriv dig op her og vi ringer dig op til en samtale om hvordan vi kan hjælpe.

Tak! Vi ringer dig op!
Oops! Something went wrong while submitting the form.