Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

September 1, 2020

Hvad er et påkrav?

af
Cathrine Lauritzen
Hvis du leder efter en skabelon til et påkrav, finder du her vores skabeloner samt eksempler på påkrav for henholdsvis beboelseslejemål og erhvervslejemål. Hvis du leder efter en mere detaljeret guide, kan du læse nærmere nedenfor.

Mange udlejere har erfaring med, at deres lejere ikke betaler leje rettidigt, men hvad kan man som udlejer egentlig gøre samt hvad har man ret til, hvis man står i en situation, hvor ens lejer ikke har betalt sin leje? En god ide er at sende et påkrav til lejer.

Måske er du bedre bekendt med begrebet en “rykker”. Dette er præcis, hvad et påkrav er. Et påkrav udsendes, hvis man som udlejer oplever, at ens lejer ikke betaler sin leje til tiden. Et påkrav er en skrivelse med information om, at en lejer har en eller flere ubetalte fakturaer. Et påkrav må sendes tre hverdage efter sidste rettidige betalingsdag. Ved fremsendelse af et påkrav, kan udlejer opkræve et påkravsgebyr fra lejer, som skal betales i tillæg til det udestående beløb. 

Hvordan skriver samt sender man et påkrav?

For at kunne sende et påkrav, er der en række krav som påkravsskrivelsen skal overholde. Det er dog vigtigt at gøre opmærksom på, at der er forskellige krav alt efter om man sender et påkrav til et erhvervs- eller boliglejemål. 


Påkravsskrivelse til erhvervslejemål:

Når man udlejer et erhvervslejemål, kan det forekomme, at lejer ikke betaler sin leje til tiden. Hvis dette skulle være tilfældet er det vigtigt, at man som udlejer følger en rækker betingelser samt frister for, at man ikke mister retten til potentielt at ophæve lejemålet. Et erhvervslejemåls leje skal betales den 1. hverdag i hver måned, medmindre andet er angivet i kontrakten. Hvis lejer ikke rettidigt betaler sin leje, eller kun betaler en del af lejen, skal der sendes et påkrav. Påkravsskrivelsen skal jf. erhvervslejeloven overholde en række krav:

  • For erhvervslejeforhold kan man sende et påkrav henholdsvis som brev med posten eller på mail. Det er dog vigtigt, at udlejer følger den fremgangsmåde, som er aftalt med lejer.  
  • Påkravsskrivelsen skal specificere en opgørelse af udlejers krav, altså det udestående beløb.
  • Udlejer må yderligere opkræve et påkravsgebyr fra lejer. For 2020 udgør påkravsgebyret for erhvervslejemål 156 kr. med tillæg af 2 % af det skyldige beløb ud over 1.000 kr. jf. erhvervslejeloven.
  • Det skal fremgå tydeligt i påkravet, at hvis lejer ikke betaler senest 3 dage efter modtagelsen af påkravsskrivelsen, kan det føre til ophævelse af lejemålet. 
  • De tidsfrister, som er sat for betalingen i påkravet skal overholdes.


Hvad sker der med et erhvervslejemål, hvis lejer ikke betaler inden for tidsfristen?

Når udlejer sender et påkrav, har lejer en frist på 3 dage til at betale det skyldige beløb, gældende fra den dag lejer har modtaget påkravet. Hvis lejer ikke betaler inden for fristen, som er givet i påkravet, kan udlejer ophæve lejemålet. Ophævelsen skal sendes med posten. Lejer har mulighed for at afværge udlejers opsigelse med betaling frem til, at lejer har modtaget brevet med ophævelsen. Hvis lejer først betaler efter at have modtaget ophævelsen, er udlejer ikke forpligtet til at lade lejer blive boende. Det er en god ide at anføre i ophævelsen, hvilken dag lejer skal flytte ud. Hvis lejer ikke flytter frivilligt, kan sagen ende i fogedretten. 


Påkravsskrivelse for boliglejemål:

Hvis man udlejer boliglejemål kan det ligeledes opleves, at en lejer ikke altid betaler sin leje. Dette kan der være mange årsager til, men hvis dette er tilfældet, er det vigtigt, at man som udlejer følger en rækker betingelser samt frister for, at man ikke mister sin ret til potentielt at ophæve lejemålet. Lejen for et boliglejemål skal betales den 1. hverdag i hver måned, medmindre andet er angivet i kontrakten. Hvis lejer ikke betaler lejen, skal der sendes et påkrav. Påkravsskrivelsen skal jf. lejeloven følge en række krav:

  • For boliglejemål skal et påkrav sendes som brev med posten.
  • Påkravsskrivelsen skal specificere en opgørelse af udlejers krav, altså det udestående beløb.
  • Udlejer må yderligere opkræve et påkravsgebyr fra lejer. For 2020 udgør påkravsgebyret for boliglejemål 286 kr. jf. lejeloven.
  • Det skal fremgå tydeligt i påkravet, at hvis lejer ikke betaler 14 dage efter modtagelsen af påkravsskrivelsen, kan det føre til en ophævelse af lejemålet.
  • De tidsfrister, som er sat for betalingen i påkravet skal overholdes.


Hvad sker der med et boliglejemål, hvis lejer ikke betaler inden for tidsfristen?

Når udlejer sender et påkrav, har lejer en frist på 14 dage til at betale det skyldige beløb, gældende fra den dag lejer modtager påkravet. Hvis lejer ikke betaler inden for fristen, som er givet i påkravet, kan udlejer ophæve lejemålet. Ophævelsen skal ligeledes sendes med post. Lejer har mulighed for at afværge udlejers opsigelse med betaling frem til, at lejer har modtaget brevet med ophævelsen. Hvis lejer først betaler efter at have modtaget ophævelsen, er udlejer ikke forpligtet til at lade lejer blive boende. Det er en god ide at anføre, hvilken dag lejer skal flytte. Hvis lejer ikke flytter frivilligt, kan sagen ende i fogedretten. 

Afslutningsvis er det klart anbefalet for både erhvervs- og boliglejemål, at sende påkravet med afleveringsattest, da der skal være evidens for, hvornår lejer har modtaget brevet for, at en ophævelse kan gennemføres. Hvis du ønsker at læse nærmere omkring afleveringsattest samt fordelene ved anvendelsen deraf, så læs mere her


Det kan hurtigt lyde som en kompliceret process, da der er mange detaljer man skal være opmærksom på. Dette er blandt andet årsagen til, at vi i Proper tilbyder at hjælpe med blandt andet påkrav. Hvis du ønsker at vide mere om, hvordan vi kan håndtere påkravsprocessen for dig, kan du skrive dig op her.

Tags:
påkrav, rykker, lejebetaling, leje, faktura, betalingsdag,

Relaterede artikler

iPad showing off the Proper platform

Bliv ringet op og hør mere om Proper

Er du klar til en samtale om administration af dine lejemål?
Skriv dig op her og vi ringer dig op til en samtale om hvordan vi kan hjælpe.

Tak! Vi ringer dig op!
Oops! Something went wrong while submitting the form.