Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

August 4, 2020

Istandsættelse af et lejemål ved fraflytning

af
Cathrine Lauritzen

Vi modtager ofte spørgsmål fra udlejere omkring istandsættelse af et lejemål ved fraflytning. Spørgsmålene lyder ofte “Hvem skal foretage istandsættelsen?”, “Hvad er en normalistandsættelse?” og “Hvordan betales en istandsættelse af et lejemål?”. For at hjælpe med at besvare disse spørgsmål, har vi nedenfor samlet et overblik over, hvordan en istandsættelse foregår, og hvad man som udlejer skal være opmærksom på. 


Hvad forstås ved en istandsættelse?

Når en lejer fraflytter et lejemål, er lejemålet oftest ikke i den samme stand, som da lejer overtog det. Derfor skal lejemålet ofte istandsættes inden en ny lejer kan flytte ind. Ifølge lejeloven er det udlejers pligt at holde det lejede forsvarligt ved lige. Det er dog bemærkelsesværdigt, at lejelovens regler om vedligeholdelse kan fraviges. Det ses nemlig ofte, at udlejere pålægger deres lejere en del af ansvaret for vedligeholdelsen. Det er vigtigt at være opmærksom på, at hvad man som udlejer kan kræve af sin lejer kan variere. 

  • Hvis lejekontrakten er indgået før den 1. juli 2015 kan udlejer kræve, at lejer leverer lejemålet tilbage i den stand som de fik lejemålet overdraget i. Det vil hermed sige, at lejer er ansvarlig for samt skal betale for istandsættelsen af lejemålet efter fraflytning, så standen er svarende til ved lejers indflytning. Ifølge disse regler skal alt indvendigt fremstå som nyt. Dette betyder at, hvis der eksempelvis er en ridse i en bordplade, skal den teknisk set istandsættes.
  • Hvis lejekontrakten er indgået efter den 1. juli 2015 kan udlejer ifølge lejelovens nye regler, herunder §98 nu kun kræve en “normalistandsættelse”, hvilket kun indebærer den mest nødvendige istandsættelse. Dette er ofte udbedringer som maling indvendig af lejemålet, hvidtning, tapetsering af lofter og vægge samt rengøring. Ved en normalistandsættelse ses der bort fra almindeligt slid. Hvis du vil læse nærmere i lejeloven, kan du læse her.


Hvem er ansvarlig for istandsættelsen?

Det vil i den pågældende lejekontrakt fremgå, hvad man som udlejer bærer istandsættelsespligten for. Ifølge lejeloven bærer man som udlejer i udgangspunktet istandsættelsespligten for lejemålet. Mange lejere har dog ansvaret for den indvendige vedligeholdelse. Man er som udlejer altid ansvarlig for den udvendige vedligeholdelse, medmindre andet fremgår af kontrakten. Man skal være opmærksom på, at man som udlejer i §11 i lejekontrakten har mulighed for at pålægge sin lejer en større del af ansvaret for vedligeholdelsen, ved eksempelvis at nedsætte lejers leje forholdsmæssigt. Dette skal indføres ved udarbejdelsen af den givne lejekontrakt. Læs nærmere om vedligeholdelse her.


Hvordan betales istandsættelsen? 

Når man som udlejer har fået udført istandsættelsesarbejdet af et eksternt firma,  er det vigtigt, at man har dokumentation for alt som er blevet lavet og, hvad der skal betales. Dette er vigtigt, da man skal kunne bevise, hvorfor man har modregnet det pågældende beløb fra lejers depositum. Som udlejer skal man dog være opmærksom på, at dokumentation ikke altid er nok. Hvis prisen for istandsættelsen overstiger den gennemsnitlige pris i området, vil huslejenævnet kunne vurdere, at du som udlejer burde have hyret nogle andre håndværkere, der kunne have givet dig et bedre samt billigere tilbud. Det er derfor en god ide som udlejere at undersøge forskellige muligheder i området, og få en række tilbud fra forskellige håndværkere, for at kunne vælge den bedste løsning. Hermed kan man forsøge at undgå, at lejer vil stille spørgsmålstegn ved udgifterne og i værste fald tage sagen i huslejenævnet. 

Når lejemålet er istandsat skal lejer betale for de udbedringer, som der er blevet udført. Her har udlejer lov til at modregne udgifterne i lejers indbetalte depositum. Jævnfør lejelovens §34 henstår depositum til sikkerhed for lejerens forpligtelser ved fraflytning. Det er i lejeloven ikke angivet, hvornår en lejer skal have sit depositum tilbage. Udlejer skal dog tilbagebetale depositummet, når udlejer har gjort krav på det beløb, der skal dække istandsættelsen. Hermed kan udlejer opgøre, hvor meget lejer skal betale samt hvor meget lejer skal have tilbagebetalt. Som udlejer skal man ved lejers fraflytning udarbejde en fraflytningsopgørelse, med udgangspunkt i fraflytningsrapporten. Denne skal fungere som overblik over de udgifter, som du kræver fra lejer. Læs nærmere om fraflytningsrapport, fraflytningsopgørelser samt alt hvad der hører dertil her.


Hvordan kan vi hjælpe dig? 

Det kan virke komplekst som udlejer at stå for udarbejdelsen samt beregningen af disse fraflytningsrapporter og fraflytningsopgørelser, med alle reglerne taget i betragtning. Derfor tilbyder vi hos Proper dig en hjælpende hånd. En fordel ved at udlicitere ejendomsadministrationen til os er, at vi sørger for at udarbejde den givne lejers fraflytningsopgørelse ud fra de regninger, som du overleverer til os. Hvis du ønsker at læse nærmere om, hvad vi hos Proper kan tilbyde netop dig, så kan du læse mere her.

Tags:
fraflytning, udflytning, istandsættelse, lejemål, regler, normalistandsættelse,

Relaterede artikler

iPad showing off the Proper platform

Bliv ringet op og hør mere om Proper

Er du klar til en samtale om administration af dine lejemål?
Skriv dig op her og vi ringer dig op til en samtale om hvordan vi kan hjælpe.

Tak! Vi ringer dig op!
Oops! Something went wrong while submitting the form.