Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

February 25, 2021

Regulering af skatter og afgifter

af
Cathrine Lauritzen

Som udlejer er man forpligtet til at regulere lejen for sine lejeforhold, hvis der sker et fald i skatter og afgifter. Derfor har man ligeledes mulighed for at regulere lejen, hvis der modsat sker en stigning. Her gælder særlige regler i forhold til andre typer af lejeregulering, da en ændring i skatter og afgifter ikke kan forudses. Vi har derfor skabt dette overblik med den information, du har brug for vedrørende skatter og afgifter.


Hvad er skatter og afgifter? 

En udlejningsejendom er pålagt en række skatter og afgifter såsom ejendomsskatter, dækningsafgift, udgifter til renovation, vandafledningsafgifter, ælles belysning m.m.


Ændringer i disse skatter og afgifter vedtages af de enkelte kommuner, og da de som regel først vedtager ændringerne om efteråret, kan udlejer ikke nå at give sine lejere tre måneders varsel op til d. 1. januar, hvor de regulerede udgifter typisk træder i kraft. Lejeloven fastslår derfor, at udlejer kan opkræve betaling af skatter og afgifter med tilbagevirkende kraft. Det betyder, at man ofte varsler lejerne omkring ændringen i skatter og afgifter i løbet af foråret, mens stigningen eller nedsættelsen af lejen ofte gælder fra 1. januar.


Hvilke regler gælder for skatter og afgifter? 


Man skal være særligt opmærksom på en række forskellige regler, når man regulerer lejen for sine lejeforhold i forbindelse med en ændring i skatter og afgifter: 


  • Hvis skatter og afgifter falder, skal udlejer nedsætte lejen. Som udlejer er man er forpligtet til at varsle en nedsættelse af huslejen grundet skatter og afgifter


  • Hvis der modsat sker en stigning i skatter og afgifter, kan du som udlejer vælge at lade huslejen stige tilsvarende med tilbagevirkende kraft til det tidspunkt, hvor stigningen i skatter og afgifter blev pålagt lejemålet. 

 

  • Hvis lejen reguleres som følge af en stigning i skatter og afgifter, reguleres lejers depositum samt forudbetalte leje ligeledes. Dette skyldes, at lejers depositum og forudbetalte leje svarer til et vist antal måneders leje. Lejer vil derfor blive opkrævet et engangsbeløb således depositum og forudbetalt leje fortsat svarer til det antal måneder, der er angivet i kontrakten.


  • Proceduren for varsling samt regulering af skatter og afgifter er umiddelbart den samme for beboelseslejemål såvel som erhvervslejemål med mindre andet er aftalt i erhvervslejekontrakten


  • En regulering af lejen på baggrund af en regulering i skatter og afgifter skal varsles med 3 måneder. Hvis reguleringen varsles rettidigt kan lejen reguleres fra det tidspunkt, hvor udgiften er blevet pålagt ejendommen. Der er dog en tidsfrist for at gøre krav på en lejeforhøjelse. Kravet om lejeforhøjelse skal fremsættes senest fem måneder efter udgiften er blevet pålagt ejendommen. Som regel bliver forhøjelsen af skatter og afgifter pålagt pr. 1. januar, og udlejer skal hermed gøre krav på lejeforhøjelsen inden 1. juni 


  • Det er ligeledes vigtigt, at varslet om regulering af lejen fremsættes skriftligt. Varslet skal indeholde en beregning af, hvorledes ændringen af lejen fremkommer samt oplysninger om lejerens mulighed for at gøre indsigelse


  • Varslet om lejeregulering på baggrund af stigning i skatter og afgifter dækker kun over takststigninger. Takststigninger dækker her blandt andet over stigninger i afgifter som ejendomsskatten. Hvis der blot er tale om forbrugsstigninger f.eks i forbruget af varme, skal stigningerne varsles selvstændigt i henhold til gældende lovgivning.


Hvad skal vi bruge for at hjælpe dig? 

Det kan være en kompliceret proces at regulere for skatter og afgifter, da der er mange regler man skal holde sig for øje. Derfor vil vi meget gerne tilbyde dig vores hjælp. Det eneste vi skal bruge er dine skattebilletter for henholdsvis 2020 og 2021 samt det seneste varselsbrev, du har sendt til dine lejere. Du kan benytte følgende link til at uploade de nødvendige dokumenter. Når vi har modtaget dine dokumenter, vil du høre fra os.
Tags:
skatter, afgifter, regulering, lejeregulering,

Relaterede artikler

iPad showing off the Proper platform

Bliv ringet op og hør mere om Proper

Er du klar til en samtale om administration af dine lejemål?
Skriv dig op her og vi ringer dig op til en samtale om hvordan vi kan hjælpe.

Tak! Vi ringer dig op!
Oops! Something went wrong while submitting the form.