Lejeregulering

In English

Det du bør vide om din leje regulering 

Hvert år reguleres lejen for tusindvis af lejere i Danmark. Din leje reguleres som aftalt i din lejekontrakt, og du vil som regel kunne finde dette i din lejekontrakts § 11. Mange lejere reguleres pr. 1. januar og ofte efter stigningen i nettoprisindekset eller efter en trappeleje. Det kan for dig som lejer være en fordel at sætte dig ind i de forskellige reguleringstyper, så du er sikker på, at reguleringen forløber korrekt.

Her kan du læse mere om de to mest almindelige reguleringstyper samt få viden om, hvorfor det ikke alene er din leje der reguleres men også dit depositum og din forudbetalte leje.


Hvordan regulerer man leje efter nettoprisindeks?

Din leje kan stige i takt med den økonomiske udvikling i samfundet generelt. En sådan lejeforhøjelse skal ske på baggrund af nettoprisindekset, som er en opgørelse over udviklingen i priser på forbrugsvarer og tjenester i Danmark. Lejen må reguleres efter nettoprisindekset én gang årligt. Er du interesseret i at vide mere om nettoprisindekset og se udviklingen over de seneste år, kan du læse mere hos Danmarks Statistik her.


Hvordan regulerer man leje efter trappeleje? 

Din leje kan reguleres efter trappeleje. Det indebærer, at lejen reguleres en gang årligt, på en bestemt dato, med en bestemt procentsats eller beløb. Således trappes lejen op, hvor af navnet kommer. Ved lejekontrakter med trappeleje indgås der en skriftlig aftale om at lejen, vil stige med et bestemt beløb uanset samfundets økonomiske udvikling, hvilket er den væsentligste forskel på at regulere lejen efter trappeleje og efter nettoprisindekset. 

Uanset om din leje reguleres efter nettoprisindeks eller trappeleje, vil depositum og forudbetalt leje blive reguleret samtidig. 


Hvorfor reguleres mit depositum? 

Depositum er udlejers sikkerhed for, at du som lejer ved fraflytning afleverer boligen i den stand, I har aftalt. Hvis du ikke gør det, kan udlejer bruge depositummet eller en del af det til at bringe boligen i den stand, I har aftalt. Hver gang du får din leje reguleret, vil der ske en tilsvarende ændring i størrelsen af dit depositum. Således bliver depositum ændret, så det altid svarer til det antal måneders leje der er angivet i din lejekontrakt.

Har du f.eks. betalt 3 måneders depositum, og din leje stiger med 100 kr. fra 4.000 kr. til 4.100 kr. pr. måned, så vil dit depositum stige med 3 x 100 kr. = 300 kr. De 300 kr. skal betales én gang, og det vil være den dag, hvor lejereguleringen træder i kraft. Herefter vil du skulle betale din nye månedlige leje på 4.100 kr.


Hvorfor reguleres min forudbetalte leje?

Den forudbetalte leje er udlejers sikkerhed for at få lejen ind, når du har opsagt dit lejemål. Når du har sagt lejemålet op, kan du bo den forudbetalte leje op i opsigelsesperioden. Du behøver altså ikke betale leje de sidste måneder. Ligesom dit depositum svarer din forudbetalte leje til et vist antal måneders leje. Det vil være oplyst i din lejekontrakt. Når din leje reguleres, reguleres din forudbetalte leje derfor også.

Har du f.eks. betalt 2 måneders forudbetalt leje, og din leje stiger med 50 kr. fra 5.500 kr. til 5.550 kr. pr. måned, så vil din forudbetalte leje stige med 2 x 50 kr. = 100 kr. De 100 kr skal betales én gang, og det vil være den dag, hvor lejereguleringen træder i kraft. Herefter vil du skulle betale din nye månedlige leje på 5.550 kr. 

Som eksemplerne viser, så bliver depositum og forudbetalt leje reguleret samme måned som den årlige regulering af din leje. Det betyder, at din regning den pågældende måned, typisk i januar, vil være højere end årets andre måneder, da du denne måned også betaler for stigningen i dit depositum og din forudbetalt leje.


Rent adjustment

General information about rent adjustments

In Denmark thousands of tenants have their rent adjusted every year. Your rent is adjusted according to your lease contract and usually you will find the terms in § 11. Most tenants see their rent adjusted on 1st of January and it is usually done in one of two ways. The first way of adjusting the rent is determined by the development of the Net Price Index. The second way is an incremental adjustment. Both these options will be explained further in the following. You will also be able to read about why your deposit and prepaid rent is adjusted alongside your rent.


The Net Price Index

The adjustment of your rent can follow the general financial development in Denmark. If this is the case, your rent will increase according to the Net Price Index, which measures the development of prices on goods and services in Denmark. Your rent can be adjusted according to the Net Price Index once a year. If you want to know more about the Net Price Index and how prices have developed recent years, please have a look at Statistics Denmark.


Incremental rent adjustment

If your contract includes an incremental rent adjustment your rent is adjusted once a year on a predefined date with a predefined amount or percentage. The date as well as the amount/percentage can be found in your lease contract. The increase of your rent is in this case not connected with the economical development in society, which is the most important distinction between the two ways of adjusting rent.

Regardless how your rent is adjusted, your deposit and prepaid rent is adjusted whenever your rent is.


Why is my deposit adjusted?

Your deposit is the landlord’s insurance that you will vacate the premises in the condition you have agreed upon in the lease contract. If the condition is worse, the landlord can use the deposit (or some of it) to achieve the agreed upon condition. Every time your rent is adjusted, your deposit will be adjusted accordingly so it at any given time corresponds to the number of months’ worth of rent stated in your lease contract.

An example: You have paid three months’ worth of rent as a deposit and your rent increases with 100 kr per month from 4,000 kr to 4,100 kr. In this case your deposit will increase with 3 x 100 kr totalling 300 kr. You will have to pay the 300 kr. on the same day your rent is adjusted. You will only have to pay this once and hereafter your rent will be 4,100 kr. per month. 


Why is my prepaid rent adjusted?

Your prepaid rent is the landlord’s insurance he or she will receive rent after you have terminated your lease. Once you have terminated your lease, your prepaid rent will cover the rent in the termination period. Your lease contract will state how many months’ worth of rent you have paid in prepaid rent. If you have paid one month’s worth of rent as prepaid rent you will not have to pay rent the last month - if you have paid three months’ worth of rent in prepaid rent, you will not have to pay rent the last three months. Therefore your prepaid rent is adjusted when your rent is.

An example: You have paid two months’ worth of rent as prepaid rent and your rent increases with 50 kr. from 5,500 kr. to 5,550 kr per month. In this case your prepaid rent will increase with 2 x 50 kr. totalling 100 kr. You will have to pay the 100 kr. on the same day that your rent is adjusted. You will only have to pay this once and hereafter your rent will be 5,550 kr. per month.

As described in the above examples your deposit and prepaid rent is adjusted the same month as the annual rent adjustment. Your bill that month is therefore larger than the other months as you will have to pay the increases in deposit and prepaid rent.